Powrót do strony głównej

Słoneczna Akademia | StandardyAlfabetyzm wizualny (ang. visual literacy) – umiejętność interpretacji oraz posługiwania się informacjami przedstawionymi w formie wizualnej. Alfabetyzm wizualny zakłada, że wszelkiego typu obrazy mogą zostać odczytane a ich interpretacji można się nauczyć. Alfabetyzm wizualny stanowi ważną część współczesnych praktyk społecznych i kulturowych a jego problematyka wpisuje się w obszary takie jak: edukacja, media masowe, nowe media, nowe technologie, nierówności społeczne, procesy demokratyczne, globalizacja, a nawet szeroko pojmowana medycyna.

Problematyka alfabetyzmu wizualnego stanowi podstawę rozważań serii interdyscyplinarnych konferencji naukowych poświęconych temu zagadnieniu. Pierwsza z nich odbyła się w styczniu 2011 roku w Domu Pracy Twórczej UAM w Obrzycku. Tematem konferencji był: "Alfabetyzm wizualny. Teoria i Praktyka." Kolejna konferencja odbywająca się w styczniu 2014 roku dotyczy aspektów kulturowych i społecznych alfabetyzmu wizualnego wpisujących się w hasło Alfabetyzm wizualny. Kultura i społeczeństwo.

Zobacz także: