Edukacja i pandemia COVID-19

Pandemia COVID-19 w różny sposób zakłóciła życie studentów, w zależności nie tylko od ich poziomu i kierunku studiów, ale także od tego, co osiągnęli w swoich programach. Osoby kończące jeden etap kształcenia i przechodzące do innego, na przykład przechodzące ze szkoły do szkoły wyższej lub ze szkoły wyższej do zatrudnienia, stoją w obliczu szczególnych wyzwań. Nie będą w stanie zrealizować swojego programu szkolnego i oceny w normalny sposób, a w wielu przypadkach zostali oderwani od swojej grupy społecznej niemalże na noc. Uczniowie, którzy w tym roku przejdą na studia wyższe, najprawdopodobniej nie będą mogli skorzystać z oferty przystąpienia do egzaminów szkolnych na koniec roku (np. matury międzynarodowej) w późniejszej sesji.

Nawet ci, którzy częściowo realizują swoje programy, będą się niepokoić, dopóki nie uzyskają jasnych wskazówek co do sposobu, w jaki ich kursy i systemy oceny zostaną przywrócone po kryzysie. Wielu studentów z kohorty COVID-19 będzie się martwić, że w porównaniu z tymi, którzy studiowali „normalnie”, będą cierpieć z powodu długotrwałej niekorzystnej sytuacji, gdy przejdą na inny poziom studiów lub wejdą na rynek pracy. Oświadczenia instytucji szkolnictwa wyższego, że będą one stosować kryteria przyjęć âcompassionatelyâ mogą nie zawsze uspokajać.

Podczas gdy podejścia do uczenia się na odległość będą się wyraźnie różnić w zależności od szkoły podstawowej (podstawowej) i szkolnictwa wyższego, potrzeby programów sektorowych w zakresie umiejętności wymagają szczególnej uwagi. Absolwenci takich programów będą mieli do odegrania kluczową rolę w ożywieniu gospodarczym. Zapewnienie wymaganego przez nich szkolenia praktycznego w drodze kształcenia na odległość jest możliwe, ale wymaga specjalnych ustaleń.

Szukasz korepetycji w Katowicach?
Sprawdź link: Korepetycje z języka polskiego Katowice