Praca magisterska | Kolegium Europejskie

Każdy student programu Studiów Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji UE jest zobowiązany do napisania merytorycznej pracy magisterskiej, która ma być złożona na początku maja. Praca magisterska, napisana w języku francuskim lub angielskim, musi być oryginalnym dziełem o długości od 15 000 do 20 000 słów, dotyczącym kwestii istotnej dla programu studiów. Liczy się ona do 15 ECTS.

Praca dyplomowa pisana jest w ramach kursu fakultatywnego lub obowiązkowego i nadzorowana przez profesora prowadzącego ten kurs. Większość studentów korzysta z bliskości Brukseli i przeprowadza wywiady z ekspertami z instytucji UE, NATO lub przedstawicielstw narodowych.

Aby przygotować się do pracy dyplomowej, studenci uczestniczą w kursie „Metodyka badawcza w działaniach zewnętrznych UE”, który dotyczy projektowania badań, metodologii i podejść teoretycznych.

Składając pracę dyplomową, studenci mogą ubiegać się o dwie z wielu nagród za pracę dyplomową poświęconą konkretnym tematom. Niektóre z tych nagród są związane z płatnym stażem dla zwycięzcy w organizacji sponsora. Tylko prace dyplomowe z co najmniej bardzo dobrą oceną będą się kwalifikowały.