Dziennikarstwo – pisanie pracy

Dziennikarstwo i media to temat, który zajmuje się badaniem wydarzeń, tworzeniem dokładnych raportów, a następnie rozpowszechnianiem informacji wśród społeczeństwa za pomocą różnych kanałów komunikacji. Dziennikarstwo jest ważne, ponieważ świat potrzebuje ludzi, którzy potrafią obiektywnie spojrzeć na daną sytuację, określić autentyczność każdej historii i odkryć stojącą za nią prawdę.

Czy to za pośrednictwem mediów tradycyjnych (gazety, czasopisma, radio, telewizja), czy cyfrowych/nowych (media społecznościowe, blogi, vlogi i inne), studiowanie dziennikarstwa i mediów pozwoli Ci na bieżąco informować ludzi i dyskutować o aspektach, które są niezbędne dla dobrego samopoczucia naszego społeczeństwa.

Na poziomie podstawowym, Dziennikarstwo i Media obejmuje subdyscypliny, które koncentrują się na tym, jak społeczeństwo uzyskuje dostęp do informacji. Czy to poprzez dziennikarstwo, zarządzanie mediami, public relations, czy też tłumaczenie pisemne i ustne, studenci dziennikarstwa uczą się starannie dobierać słowa i rozumieć ich pełny wpływ.

Kursy dziennikarskie dostarczają niezbędnej wiedzy do pracy w organizacjach medialnych, takiej jak doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i mówionej, krytyczne myślenie, badania, a także etyczna i odpowiedzialna postawa.

Niektóre ze specjalizacji dziennikarstwa i mediów to Dziennikarstwo Nadawcze, Dziennikarstwo Cyfrowe, Dziennikarstwo Przedsiębiorcze, Dziennikarstwo Polityczne, Projektowanie i Grafika Dziennikarska, Dziennikarstwo Naukowe i Środowiskowe oraz Public Relations i Reklama.

Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę jako: dziennikarz radiowo-telewizyjny, asystent redaktora, dziennikarz czasopism, pisarz, menedżer treści internetowych oraz redaktor lub korektor publikacji. Licencjat lub magister dziennikarstwa i mediów pozwala również na pracę jako copywriter cyfrowych, specjalista ds. multimediów, tłumacz lub specjalista ds. public relations.

Zobacz również:
Praca licencjacka dziennikarstwo

10 wskazówek dotyczących napisania udanej odpowiedzi na przetarg logistyczny

Interesujące jest to, że większość firm logistycznych, o których mówię, przyznaje, że ich możliwości pisania przetargów można znacznie poprawić.

Rzeczywiście, wiele osób posuwa się nawet do stwierdzenia, że często nie reaguje na przetargi, ponieważ albo nie ma wystarczającej ilości czasu, albo ma poczucie, że ma realną szansę na wygraną.

Dlaczego firmy logistyczne nie udzielają odpowiedzi na oferty?

Pewną ironię odnajduję w drugim przyczynie braku odpowiedzi na przetarg logistyczny, ponieważ uznaję podstawową zasadę dotyczącą przetargów: każda odpowiedź na przetarg, którą piszesz, czyni kolejną jeszcze lepszą. Innymi słowy, praktyka czyni doskonałą. Dlaczego więc odrzucać możliwość udzielenia odpowiedzi na przetarg, co do którego nie masz pewności, że wygrasz, skoro może on pomóc Ci stworzyć jeszcze lepszą odpowiedź na ten, co do którego masz pewność, że możesz wygrać?

Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których można zdecydować się odpowiedzieć na konkretny przetarg zamiast na inny, a na pewno będą takie, które uważasz za zwykłe ćwiczenia benchmarkingowe. Jednakże, moim zdaniem, najbardziej skuteczne są firmy, które odpowiadają na wszystkie przetargi, które spełniają niezbędne kryteria usług. A biorąc pod uwagę niski wskaźnik powodzenia zwycięstw w przetargach logistycznych, być może nierozsądnie jest być zbyt selektywnym.

Kluczowe pytania, które należy zadać podczas pisania odpowiedzi na ofertę przetargową

Skąd więc wiemy, że piszemy doskonałą odpowiedź przetargową?

10 wskazówek dotyczących pisania odpowiedzi na ofertę przetargową

Spędziłem ponad 25 lat zajmując się odpowiedziami na przetargi, a przez te lata było wiele wygranych i uczciwie kilka przegranych. Ale jedno jest pewne: nie ma magicznej formuły na sukces.

Tylko dzięki temu ćwiczeniu mogliśmy twierdzić, że mamy wpływ na powodzenie przyszłych ofert. Wykonanie tego ćwiczenia pozwoliło nam również rozpoznać pewne wytyczne, których można przestrzegać przy pisaniu ofert w sposób, który maksymalizuje szanse na sukces.

Poniżej znajduje się 10 prostych wskazówek, które pomogą w napisaniu skutecznej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. W żadnym wypadku nie są one wyczerpujące, ale jeśli zostaną zastosowane, mogą dać Ci najlepszą możliwość, aby zostać uznanym za poważnego oferenta.

1. Zawsze trzymaj się formatu

Jeśli przetarg wymaga od Ciebie odpowiedzi na pytania, zawsze odpowiadaj na nie i upewnij się, że są one w odpowiedniej kolejności. Nigdy nie oddalaj się od formatu przetargu.

2. Dodaj streszczenie

Ważne jest, aby rozpocząć swoją odpowiedź od spersonalizowanego „Executive Summary” określającego kluczowe fakty dotyczące Twojej oferty, pokazującego Twój entuzjazm do udziału i chęć wygrania. Przedstaw w zarysie swoją unikalną propozycję sprzedaży, upewniając się, że odnosi się ona dokładnie do potrzeb klienta, demonstrując w ten sposób pełne ich zrozumienie. Jedna strona powinna ją okładać.

3. Personalizuj z komentarzem

Dodaj komentarz we wszystkich sekcjach, spersonalizuj swoje podejście, aby wyróżnić się na tle konkurencji. Zademonstruj doskonałą gramatykę i artykulację, aby podkreślić profesjonalizm Twojej organizacji.

4. Podawaj przykłady, aby zilustrować swoje odpowiedzi

Bądź jasny, zwięzły i adekwatny, z dużą ilością elementów wizualnych, które mogą rozbić tekst. Dobra grafika może ożywić Twój dokument!

5. Wykorzystaj swoich klientów jako wsparcie dla swoich produktów

Opublikuj nazwy niektórych swoich kluczowych klientów, gdzie otrzymają oni maksymalną uwagę, a następnie, z pewną dozą subtelności, powtórz niektóre z nich za pomocą przykładów podanych przy odpowiadaniu na kluczowe pytania, aby zmaksymalizować ich poparcie. Zawsze staraj się używać nazw klientów, które są istotne dla przetargu, albo w odniesieniu do ich branży lub usług, które świadczą. Oczywiście, obie nazwy byłyby idealne.

6. Utrzymywać płynność reakcji

Poza przypadkami, gdy jest to konieczne, na wszystkie pytania należy udzielić odpowiedzi w ramach odpowiednich sekcji, tak aby czytelnik nie musiał powracać do załączników i innych materiałów pomocniczych, tracąc w ten sposób przepływ odpowiedzi. Pamiętaj, że klient będzie czytał wiele odpowiedzi, aby jego uwaga mogła szybko zmaleć.

7. Bądź gotowy

Zawsze bądź przygotowany do odpowiedzi na pytania zawarte w ofercie. Chcą Cię ocenić teraz, nie później!

8. Nigdy nie zakładaj, że czytelnik zrozumie żargon

Staraj się unikać używania zbyt wielu akronimów i żargonu branżowego, ponieważ często osoby starsze czytające przetarg, które mogą mieć największy wpływ na wynik â nie zrozumieją ich znaczenia. Nigdy nie wprowadzaj swojej wewnętrznej terminologii bez dokładnego wyjaśnienia, co ona oznacza.

9. Ćwiczcie to, co głosicie

Jeśli głoszą Państwo swoje wartości, misję firmy lub włączają do niej swoje strategiczne cele biznesowe, proszę się upewnić, że zademonstrują je Państwo w swojej odpowiedzi. Na przykład, jeśli twierdzisz, że jesteś zorientowany na klienta, upewnij się, że potwierdziłeś to w swojej odpowiedzi, aby klient mógł zobaczyć, jak bardzo jesteś zorientowany na klienta. Słowa nie wystarczą.

10. Zatwierdzić

Upewnij się, że wszystkie liczby są sprawdzane, gramatyka i ortografia są sprawdzane, a powtarzalność jest unikana. Zawsze używaj więcej niż jednej pary oczu do sprawdzania swojej pracy!

Napisanie dobrej odpowiedzi przetargowej nie jest nauką o rakietach, polega jedynie na identyfikacji tego, o co prosi klient, podkreśleniu swoich unikalnych punktów sprzedaży i podstawowych możliwości, przekazywaniu swoich pomysłów w sposób jasny i skuteczny, a także na przedstawianiu rzeczywistych przykładów w celu wykazania swoich punktów.

Skorzystaj z każdej okazji, aby przećwiczyć pisanie odpowiedzi przetargowych, to pomoże Ci zidentyfikować słabe punkty Twojej odpowiedzi, a może nawet luki w Twojej ofercie usług. W miarę upływu czasu, proces pisania odpowiedzi przetargowych będzie łatwym elementem rozwoju Twojej firmy.

Studjujesz? jesteś na logistyce?
Pisanie prac z logistyki

Pisanie pracy z filozofii

Pisanie poprawne jest wynikiem właściwego szkolenia, dużej praktyki i ciężkiej pracy. Poniższe uwagi, choć nie gwarantują najwyższej jakości pracy, powinny pomóc w ustaleniu, gdzie najlepiej kierować swoje wysiłki. 

Jedną z pierwszych kwestii, które należy wyjaśnić, jest to, że esej filozoficzny różni się od eseju w większości innych tematów. Nie jest on bowiem ani pracą badawczą, ani ćwiczeniem z literackiego wyrażania siebie. Nie jest to sprawozdanie z tego, co różni badacze mieli do powiedzenia na dany temat. Nie przedstawia najnowszych wyników testów i eksperymentów. I nie przedstawia twoich osobistych odczuć i wrażeń. Jest raczej uzasadnioną obroną tezy. Co to oznacza?Przede wszystkim oznacza to, że musi być jakiś konkretny punkt, który starasz się ustalić – coś, co starasz się przekonać czytelnika do zaakceptowania – wraz z podstawami lub uzasadnieniem jego przyjęcia.

Zanim zaczniesz pisać swoją pracę, powinieneś być w stanie powiedzieć dokładnie to, co starasz się pokazać. To jest trudniejsze niż się wydaje. To po prostu nie wystarczy, aby mieć przybliżone wyobrażenie o tym, co chce się ustalić. Szorstki pomysł to taki, który zazwyczaj nie jest dobrze opracowany, nie jest jasno wyrażony i w rezultacie prawdopodobnie nie zostanie zrozumiany. Niezależnie od tego, czy rzeczywiście robisz to w swojej pracy, czy nie, powinieneś być w stanie stwierdzić w jednym krótkim zdaniu dokładnie to, co chcesz udowodnić. Jeśli nie potrafisz sformułować swojej tezy w ten sposób, to prawdopodobieństwo, że nie jesteś wystarczająco jasny co do niej.

Następnym zadaniem jest ustalenie, jak przekonać czytelnika, że twoja teza jest poprawna. W dwóch słowach, twoja metoda musi być metodą racjonalnego przekonywania. Będziesz przedstawiał argumenty. W tym momencie uczniowie często popełniają jeden lub więcej z kilku powszechnych błędów. Czasami czują, że skoro jest dla nich jasne, że ich teza jest prawdziwa, to nie potrzeba dużo argumentacji. Często przecenia się siłę własnego stanowiska. To dlatego, że już teraz akceptujesz ten punkt widzenia. Najbezpieczniej jest założyć, że twój czytelnik jest inteligentny i wie dużo na twój temat, ale nie zgadza się z tobą.

Innym częstym błędem jest myślenie, że twój przypadek będzie silniejszy, jeśli wspomnisz, nawet jeśli krótko, praktycznie każdy argument, który napotkałeś na poparcie swojego stanowiska. Czasami nazywa się to „podejściem fortecznym”. W rzeczywistości jest prawie pewne, że podejście „forteca” nie doprowadzi do powstania bardzo dobrego dokumentu. Jest ku temu kilka powodów.

Po pierwsze, Twojemu czytelnikowi najprawdopodobniej trudno będzie śledzić tak wiele różnych argumentów, zwłaszcza jeśli podejdą oni do tematu z różnych kierunków.

Po drugie, te, które będą się wyróżniać, będą najlepsze i najgorsze. Ważne jest, aby pokazać tu pewną dyskryminację. Należy opracować tylko najbardziej przekonywujący jeden lub dwa argumenty. Włączenie słabszych sprawia tylko wrażenie, że nie jesteś w stanie odróżnić tych dwóch argumentów.

Po trzecie, włączenie wielu różnych argumentów spowoduje, że będziesz się zbyt cienko rozpraszał. Znacznie lepiej jest pokryć mniejszą powierzchnię na większej głębokości niż oddalić się dalej w sposób powierzchowny. Pomoże to również skupić się na papierze.

Aby stworzyć dobry referat filozoficzny, należy najpierw bardzo dokładnie i jasno przemyśleć swój temat. Niestety, Twój czytelnik nie ma dostępu do tych myśli poza tym, co faktycznie kończy się na stronie. Nie może powiedzieć, co miałeś zamiar powiedzieć, ale tego nie zrobiłeś, i nie może przeczytać tego, co szybko byś wskazał, gdybyś rozmawiał twarzą w twarz. Na dobre i na złe, twoja praca to wszystko, co jest dostępne. Musi stać sama. Odpowiedzialność za rzetelne przekazywanie pomysłów spoczywa na barkach pisarza. Musisz powiedzieć dokładnie to, co masz na myśli i w sposób, który minimalizuje szanse na to, że zostaniesz źle zrozumiany.

Trudno jest przecenić ten punkt.

Nie ma czegoś takiego jak kawałek dobrego filozoficznego pisma, które jest niejasne, niegramatyczne lub niezrozumiałe. Przejrzystość i precyzja są tu zasadniczymi elementami. Kiepski styl pisania przeciwstawia się obu tym elementom.

RZECZY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ W SWOIM ESEJU FILOZOFICZNYM

O wiele więcej można powiedzieć o zrozumiałym pisaniu. Nie przestałem mówić o kwestiach gramatycznych i stylistycznych. Polecam kilka z wielu pomocnych książek dostępnych w księgarni na terenie kampusu, aby pomóc w tych sprawach (a wszyscy potrzebujemy odniesień w tych dziedzinach). Zrób to. Jeszcze raz. Potem niech ktoś inny przeczyta twoją pracę. Czy ta osoba jest w stanie cię całkowicie zrozumieć? Czy jest w stanie przeczytać całą pracę, nie utknęła na jednym zdaniu? Jeśli nie, cofnij się i wygładzaj ją.

Pisanie prac filozofia

Korepetycje i pomoc przy pisaniu prac – Katowice