3 techniki szybkeigo czytania

Zacznijmy od stwierdzenia, że osoby stosujące szybkie czytanie mogą utrwalić w pamięci większe obszary czytanej strony. Niektórzy twierdzą, że są w stanie zapamiętać stronę, robiąc „zdjęcie mentalne” strony i przetwarzając je jednocześnie.

Podobnie w badaniu z 1962 r. przytoczono czytającego, który mógł osiągnąć prędkość 10.000 słów na minutę, dokonując tylko 6 fiksacji na stronę, które zostały wykonane w sposób odwrotny do ruchu wskazówek zegara wokół strony – najwyraźniej nie podążając za liniami tekstu w ogóle.